©2017-2022 Yogapraktijk Op Eigen Wijze!
WELKOM

Yogapraktijk Op Eigen Wijze!

          "Niemand kan over de rivier des levens de brug neerleggen             waarover juist jij moet voortschrijden,niemand dan jij zelf.             Weliswaar zijn er ontelbare paadjes en bruggetjes, en er zijn             halfgoden die je over de rivier willen dragen, maar alleen ten             koste van jezelf: je zou jezelf verpanden en verliezen.             Er is in deze wereld maar één weg, die niemand anders gaan             kan dan jij."             -Friedrich Nietzsche-